THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nhaphaonhahoi.com
Địa chỉ tên miền: nhaphaonhahoi.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hiệp
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Đồ chơi Kinh Bắc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107573733
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Đông Du Núi, X. Đào Viên, H. Quế Võ, Bắc Ninh.
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0972138988

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm