THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.hoahanh.com
Địa chỉ tên miền: hoahanh.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Tăng Hòa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hòa Hạnh
MST/ĐKKD/QĐTL: 3502078206
Trụ sở Doanh nghiệp: lầu 2 TTTM Bà Rịa, P.Phước Trung, Tp.Bà Rịa, Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902529974

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm