THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: longthanhgiay.com
Địa chỉ tên miền: longthanhgiay.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Hữu Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Hữu Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303152403
Trụ sở Doanh nghiệp: 67B Tháp Mười, P. 02, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903823714

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm