THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đồng hồ Tân Tân
Địa chỉ tên miền: donghotantan.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mạnh Cam
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trí Linh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303078213
Trụ sở Doanh nghiệp: 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838215515

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm