THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: khalyshop.com
Địa chỉ tên miền: khalyshop.com
Người chịu trách nhiệm: Liêu Kim Hồng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Liêu Kim Hồng
MST/ĐKKD/QĐTL: 41K8013969
Trụ sở Doanh nghiệp: 84 Hàn Hải Nguyên, P. 8 , Q. 11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908292298

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm