THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Shop Aidep.vn
Địa chỉ tên miền: aidep.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị Thu Trang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Phạm Thị Thu Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313064770
Trụ sở Doanh nghiệp: 166 Bàu Cát, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903333153

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm