THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kisa.vn
Địa chỉ tên miền: kisa.vn
Người chịu trách nhiệm: Lưu Xuân Tú
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phân Tygits
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312338475
Trụ sở Doanh nghiệp: 9/3 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0931493247

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm