THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.sgvietnam.vn/
Địa chỉ tên miền: sgvietnam.vn
Người chịu trách nhiệm: Bạch Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH SG Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313278437
Trụ sở Doanh nghiệp: 23 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02866588857

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm