THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.saokimnhatrang.vn
Địa chỉ tên miền: saokimnhatrang.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thành Thi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sao Kim Nha Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200482100
Trụ sở Doanh nghiệp: 72 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến; TP.Nha Trang; tỉnh Khánh Hòa; Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583510886

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm