THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://rainscoffee.com
Địa chỉ tên miền: rainscoffee.com
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Ngọc Hòa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Raincoffee
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107511984
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 231 Tô Hiệu, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 917402848

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm