THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: shopsans.com
Địa chỉ tên miền: shopsans.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Thị Trà My
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lê Thị Trà My
MST/ĐKKD/QĐTL: 8122504834
Trụ sở Doanh nghiệp: 36 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q. 1,Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 917923817

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm