THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: SHANTEK.VN
Địa chỉ tên miền: shantek.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Thái
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Hồng Thái
MST/ĐKKD/QĐTL: 8043750410
Trụ sở Doanh nghiệp: 8/18 Đỗ Công Tường, P. Tân Quý, Q. Tân phú, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936436166

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm