THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vật Tư In Nhiệt - Tân Hoa Mỹ Lệ
Địa chỉ tên miền: vattuinnhiet.com
Người chịu trách nhiệm: Trác Ngọc Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tân Hoa Mỹ Lệ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305610560
Trụ sở Doanh nghiệp: 92D/58C Hậu Giang, P. 6, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908833990

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm