THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.hyundaibienhoavn.com
Địa chỉ tên miền: hyundaibienhoavn.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Lâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ô Tô Ngọc Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 3602156786
Trụ sở Doanh nghiệp: 26/6, KP1, P. Bửu Long, Tp. Biền Hòa, Đồng Nai
Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02513824455

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm