THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà Thông Minh Sctech
Địa chỉ tên miền: nhathongminhsctech.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thái Lan Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Viễn thông Ngôi sao
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313694035
Trụ sở Doanh nghiệp: 35 Nguyễn Bá Huân, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862969685

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm