THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Okela Tour
Địa chỉ tên miền: okelatour.com
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Thanh Việc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Okela
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314561341
Trụ sở Doanh nghiệp: 100B Rạch Bùng Binh, P. 9, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02873002227

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm