THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: cheapstore.com.vn
Địa chỉ tên miền: cheapstore.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Châủ Minh Hòa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chẩu Minh Hòa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108085383
Trụ sở Doanh nghiệp: 281 Giáp Nhất, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0886625625

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm