THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Taxi tải Nha Trang
Địa chỉ tên miền: taxitainhatrang.com
Người chịu trách nhiệm: Phùng Xuân Dũng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH ANDA
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201686900
Trụ sở Doanh nghiệp: 15 đường Vĩnh Thái, Thôn Thái Thông, X. Vĩnh Thái, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583895389

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm