THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Địa chỉ tên miền: ntm.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN VĂN SƠN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cồ Phần Nhật Thiên Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0308572874
Trụ sở Doanh nghiệp: 662/19 Sư Vạn Hạnh, quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838684338

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm