THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: happytrees.vn
Địa chỉ tên miền: happytrees.vn
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Minh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH HAPPY TREES
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314153906
Trụ sở Doanh nghiệp: 93 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhận, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0984440879

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm