THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Website Công ty TNHH Công nghệ ALOHA
Địa chỉ tên miền: alohatech.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hữu Thọ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ ALOHA
MST/ĐKKD/QĐTL: 3002076313
Trụ sở Doanh nghiệp: nhà ông Nguyễn Hữu Sỹ, xóm Thanh Phú, X. Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0963269655

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm