THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: shoptho.vn
Địa chỉ tên miền: shoptho.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Bình An
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Bình An
MST/ĐKKD/QĐTL: 8275710707
Trụ sở Doanh nghiệp: 381 âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0912183983

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm