THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: thucphamchucnang360.com
Địa chỉ tên miền: thucphamchucnang360.com
Người chịu trách nhiệm: Đặng Thị Hằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đặng thị Hằng
MST/ĐKKD/QĐTL: 8059196614
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 170 Nguyễn Gia Thiều, P. Suối Hoa, Tp. Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0944624990

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm