THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: gomxinh.com.vn
Địa chỉ tên miền: gomxinh.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Thu Hương
MST/ĐKKD/QĐTL: 01J8010004
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm 6 Giang Cao,xã Bát Tràng,huyện Gia Lâm,Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0978142002

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm