THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vievie.vn
Địa chỉ tên miền: vievie.vn
Người chịu trách nhiệm: Yu Huê Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Vievie Healthcare
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314489494
Trụ sở Doanh nghiệp: 109 Xuân Hồng P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0899336115

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm