THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.namanmarket.com
Địa chỉ tên miền: namanmarket.com
Người chịu trách nhiệm: Vo Tan Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Nam An
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311897914
Trụ sở Doanh nghiệp: 21 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0835191646

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm