THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vitaminhouse.vn
Địa chỉ tên miền: vitaminhouse.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Duy Hiếu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Uy Vũ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313497051
Trụ sở Doanh nghiệp: 93/9 Hồ Thị Kỷ, P. 1, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838335268

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm