THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Lực Quán
Địa chỉ tên miền: lucquan.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Trí Ngọc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Lực Quán Công Nghiệp Nhựa (VN)
MST/ĐKKD/QĐTL: 3600674599
Trụ sở Doanh nghiệp: 80A Huỳnh Văn Bánh, P. 15, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839973212

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm