THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.khailoicarton.com
Địa chỉ tên miền: khailoicarton.com
Người chịu trách nhiệm: Chung Quốc Nhân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Khải lợi
MST/ĐKKD/QĐTL: 1101488716
Trụ sở Doanh nghiệp: Ấp Bình Hữu 1, X. Đức Hòa Thượng,H. Đức Hòa, Long An.
Tỉnh/Thành phố: Long An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903987882

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm