THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.gachhoangkim.com
Địa chỉ tên miền: gachhoangkim.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Kim Huệ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hưng Hoàng Kim
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313243995
Trụ sở Doanh nghiệp: 9-11 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0972334675

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm