THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: sanghuyevent.com
Địa chỉ tên miền: sanghuyevent.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Sang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Sang Huy
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201635938
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 18/8 Thái Nguyên, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908772565

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm