THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.24sevenhc.com.vn
Địa chỉ tên miền: 24sevenhc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trương Văn Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 24 SEVEN HEALTH CARE Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313555497
Trụ sở Doanh nghiệp: 17 Phạm Vấn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909916018

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm