THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH K.A.S
Địa chỉ tên miền: kas.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Nho Minh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH K.A.S
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303224640
Trụ sở Doanh nghiệp: C4/13 Lê Đình Chi, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838686889

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm