THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nhahanghuonglua.com
Địa chỉ tên miền: nhahanghuonglua.com
Người chịu trách nhiệm: Phan Thị Anh Đào
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Phan Thị Anh Đào
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309223756
Trụ sở Doanh nghiệp: 226 Đường 48, P. 05, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 62617476

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm