THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: giayhainancy.vn
Địa chỉ tên miền: giayhainancy.vn
Người chịu trách nhiệm: Lưu Thái Chí Kha
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lưu Thái Chí Kha
MST/ĐKKD/QĐTL: 8347471144
Trụ sở Doanh nghiệp: 15E Tăng Bạt Hổ , P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908853854

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm