THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: qynstore.com
Địa chỉ tên miền: qynstore.com
Người chịu trách nhiệm: Phan Quỳnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Phan Quỳnh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8333771772
Trụ sở Doanh nghiệp: 54 Duy Tân, P. 15, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0901668822

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm