THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kim Loại Thủ Đô
Địa chỉ tên miền: kimloaithudo.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Liêm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kim loại Thủ Đô
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106904823
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 365B, đường Lâm Du, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0466705500

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm