THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.phannuhoangcung.vn
Địa chỉ tên miền: phannuhoangcung.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phương Khanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Phương Khanh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8181535577
Trụ sở Doanh nghiệp: 400/12 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0936254939

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm