THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Sao Thái Dương
Địa chỉ tên miền: saothaiduong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Quang Hiệp
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sao Thái Dương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101252356
Trụ sở Doanh nghiệp: Số nhà 92 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436462740

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm