THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đồng hồ JULIUS
Địa chỉ tên miền: donghojulius.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Lan
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Lan
MST/ĐKKD/QĐTL: 8067677745
Trụ sở Doanh nghiệp: 42 Bình Thới, P. 14, Q. 11, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908569288

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm