THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đông Y Gia Truyền Long Lâm
Địa chỉ tên miền: dongylonglam.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Thị Lâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đặng Thị Lâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0102008199
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 64 - Xóm 8 , P. Đông Ngạc, H. Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02438384010

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm