THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nhomtiencuong.com.vn
Địa chỉ tên miền: nhomtiencuong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Huấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghiệp Tiến Cường
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302157737
Trụ sở Doanh nghiệp: 114 Thiên Phước, P. 9, Q, Tân Bình, Tp. HCM .
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38640542

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm