THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://dovaco.vn/
Địa chỉ tên miền: dovaco.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quang Đoàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ kinh doanh Nguyễn Quang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0118016678
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Phan Xá (số 59, đường Cao Lỗ), X. Uy Nỗ, H. Đông Anh, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02439929299

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm