THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.banhngockhanh.com
Địa chỉ tên miền: banhngockhanh.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thế Vinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ kinh doanh Ngọc Khánh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0500136993
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm Thắng Lợi, X. La Phù, H. Hoài Đức
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0916979298

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm