THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: lanhuongmart.vn
Địa chỉ tên miền: lanhuongmart.vn
Người chịu trách nhiệm: Bạch Thị Lan Hương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Bạch Thị Lan Hương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104056159
Trụ sở Doanh nghiệp: 361 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02433554184

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm