THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: mangsealnhom.com
Địa chỉ tên miền: mangsealnhom.com
Người chịu trách nhiệm: Liễu Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sài Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0307349111
Trụ sở Doanh nghiệp: 318 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838347899

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm