THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vafapack.vn
Địa chỉ tên miền: vafapack.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phước Đông
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao Bì VAFACO
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302570856
Trụ sở Doanh nghiệp: 139 Ưu Long, P. 11, Q. 8, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838555856

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm