THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vựa Gym
Địa chỉ tên miền: vuagym.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Tú Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Tú Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8470356545
Trụ sở Doanh nghiệp: 1056/2/25/27/2 Kp1, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0969838369

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm