THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: thiennghiacoltd.com.vn
Địa chỉ tên miền: thiennghiacoltd.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trương Vinh Nghĩa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại Thiên Nghĩa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303022806
Trụ sở Doanh nghiệp: 138 Nguyễn Chí Thanh, P. 16, Q. 11,Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839624483

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm