THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: tanlongcamera.com
Địa chỉ tên miền: tanlongcamera.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Thị Thanh Hồng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Thanh Hồng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302783075
Trụ sở Doanh nghiệp: Gian TA67-68 số 38 đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838213230

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm